Spolehlivě platící firma

Certifikace Spolehlivě platící firma signalizuje, jak se společnost staví ke svým závazkům. A to řádně a včas. Vzájemná znalost platební morálky usnadňuje navazování obchodních partnerství, kdy víte, že za své zboží či služby dostanete zaplaceno.

Největší přínosy certifikace

Ocenění informuje o spolehlivosti a minimální rizikovosti obchodování z hlediska plnění závazků hodnocené společnosti. Ta se vyznačuje svou solidností a výbornou platební morálkou. Certifikace pomůže firmu zviditelnit, posunout o úroveň výše oproti její konkurenci a osloví širší škálu potenciálních obchodních partnerů. Pro obchodní partnery tato certifikace znamená, že kvalita a efektivita prodeje produktů či služeb prokazuje vysokou úspěšnost podnikání oceněné společnosti. Ocenění tak otevírá široké možnosti ke spolupráci nejen v rámci českého trhu.

Stáhněte si materiál
s podrobnými informacemi

Kdo může certifikát získat

  • Firma nemá žádné registrované dluhy
  • Firma není v insolvenčním řízení, konkursu nebo likvidaci
  • Hodnocení firmy spadá do kategorie AAA–BB skóringového hodnocení
  • Firma pravidelně publikuje finanční výsledky ve Sbírce listin
  • Firma musí platit své závazky do pěti dní po splatnosti včetně
  • Evidovaný platební index firmy za 3 měsíce musí být lepší než 10 dní po splatnosti
  • Podmínky ocenění jsou nastavené tak, aby podaly o platební morálce firmy kvalitní informaci. Výpočet je realizován na základě zkušeností při práci s 10 mil. evidovanými fakturami.

Jak prezentovat ocenění

Aktivní logo

Denně aktualizované logo ukáže návštěvníkům vašich stránek v reálném čase, že aktuálně splňujete všechny podmínky certifikace.

Po certifikaci vám bude zaslán HTML kód, který umístíte na své webové stránky. Aktualizované logo s datem, IČO a názvem vaší společnosti se každý den automaticky stáhne z databáze BISNODE.

Tištěný certifikát

Zarámovaný certifikát je vhodný k umístění v prostorách společnosti. Získáte jej i v elektronické podobě pro prezentaci ve firemních informačních materiálech včetně výroční zprávy. Vybírat je možné z 5 jazykových variant: čeština, angličtina, slovenština, němčina a ruština. Zákazníky tak můžete oslovit v jejich mateřském jazyce.

V případě potřeby je možné za 500 Kč zakoupit kteroukoliv z dalších jazykových verzí nebo více certifikátů.

Vyberte si certifikát